HD versjon av "Fra Blåklokkevikua til Broadway".

Fra Blåklokkevikua til Broadway. QSM leverte lyd og lys.

Produsent: Absolutt Event

Artister: Lisa Stokke og Knut Anders Sørum + Trond Lien, Hans Mathisen og Børre Flyen.